Telefontolking

Telefontolking er en effektiv og ressursbesparende måte å håndtere behovet for tolketjenester, både ved akutte- og planlagte behov.

Tolken befinner seg på et skjermet sted som tilfredsstiller alle krav til taushetsplikt. Tolkebrukeren og den fremmedspråklige samtalepartneren kan befinne seg i samme rom, andre ganger kan de befinne seg på hvert sitt sted.  Tolken lytter til det som blir sagt, og tolker fortløpende via telefon.

1. Bestill tolk

Tolken bestilles enkelt gjennom Salitas tolkeportal

2. Bekreftelse

I løpet av kort tid har vi funnet tolk som innehar riktig kompetanse, og du mottar en bekreftelse via epost

3. Gjennomfør

Tolkesamtalen kan starte

Fordeler ved bruk av telefontolk

 • Effektivt, rimelig og fleksibelt - ressursbesparende.

 • Tolker på over 200 språk er tilgjengelige på kort varsel, uavhengig av tid og sted.

 • Tolken er anonym, og ikke i veien for samtalepartene.

 • Mindre reiseaktivitet er bra for miljøet.

Bruk av telefontolk anbefales ved

 • Ved korte informasjonssamtaler

 • I akutte tilfeller

 • Ved enkelte medisinske undersøkelser som krever ekstra diskresjon

 • Hvis fremmedspråklige samtalepartnere vegrer seg mot å bruke tolk fra nærområdet

 • I geografisk vanskelig tilgjengelige områder

 • Ved helseoppdrag med smittefare

Døgnåpen Telefon

04523

Kontakt

Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 Oslo, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523

©2021 Salita

Change site language

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • Instagram
 • White LinkedIn Icon

Telefon for tolk

21 49 09 06