EN AV DE STØRSTE I VERDEN

Oppdatert: 18. nov. 2020

SALITA TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTE AS ER RANGERT SOM EN AV DE STØRSTE LEVERANDØRENE I OVERSETTER- OG TOLKEBRANSJEN.

Det uavhengige markedsundersøkelsesselskapet Common Sense Advisory (CSA Research), publiserte i juli 2016 rapporten “The Language Services Market: 2016”.

Her rangerte de SALITA Tolke- og translatørtjeneste som en av de største leverandørene i det globale markedet for språktjenester og språkteknologier på ca. 340 milliarder NOK.

CSA Research, som har publisert markedsestimater og rangeringer i 11 år, fant en vedvarende etterspørsel etter språktjenester og en årlig vekst på 5,52 %. Studien innhentet årlige omsetningstall fra leverandørene av språktjenester for årene 2014 og 2015, og forventet omsetning i 2016.

Både store og små organisasjoner er avhengig av å bruke flere språk. Derfor forutsier CSA Research at bransjen for språktjenester vil vokse til ca. 380 milliarder NOK i 2020. Blant faktorene som driver etterspørselen finner vi fortsatt vekst i global netthandel, tingenes Internett (IOT), og lovgivning som krever tilgang til språktjenester for innvandrere og flyktninger, språktjenester ved domstolene og for offentlig sikkerhet.

Etterspørselen vedvarer fordi markedet for utkontrakterte språktjenester og støtteteknologier er ekstremt viktig for næringsvirksomheter, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, og for personer som produserer og forbruker informasjon.

1 visning

Døgnåpen Telefon

04523

Kontakt

Salita AS | Org. 918 586 296
Pilestredet 17, 0164 Oslo, NORWAY
Epost.: 04523@salita.no | 04523

©2021 Salita

Change site language

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • Instagram
  • White LinkedIn Icon

Telefon for tolk

21 49 09 06